Zostań Królową Lata - Regulamin

ZETHA MEDIA - Polish Express Media Group

 

Regulamin konkursu „ZOSTAŃ KRÓLOWĄ LATA”

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu  "ZOSTAŃ KRÓLOWĄ LATA", zwanym w dalszej części regulaminu konkursem, jest Zetha Ltd – wydawca tygodnika LAJT, 40 Bloomsbury Way, Lower Grand Floor, London WC1A 2SE,  zwany dalej Organizatorem.

2. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść i formę konkursu.

§2 Cel konkursu

Konkurs ma na celu zaprezentowanie zdjęć najlepszej letniej stylizacji na okładce Magazynu LAJT. Konkurs umożliwia zaprezentowanie się  odbiorcom serwisu www.lajt.co.uk oraz tygodnika LAJT.

§3 Czas trwania konkursu

  • I etap – czas na wysyłanie zdjęć: 2 – 25 sierpnia 2017
  • II etap – głosowanie online: 26 sierpnia – 5 września 2017 r.
  • III etap – publikacja zwycięskiego zdjęcia na okładce Lajt – 7 września 2017 roku

§4 Podmioty uprawnione do wzięcia udziału w konkursie

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy Polacy mieszkający zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i Polsce.

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

3. Uprawnieni do zgłaszania zdjęć są osoby, które ukończyły 18. rok życia. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data  wpłynięcia maila z załączonym zdjęciem na adres Organizatora.

4. Przesłanie zdjęcia jest równoznaczne z oświadczeniem, iż wysyłający zgłoszenie posiada prawa autorskie do zgłaszanej fotografii oraz iż udziela Zetha Ltd nieodpłatnej licencji niewyłącznej do publikacji przesyłanego zdjęcia i wizerunku  na stronie: www.lajt.co.uk oraz na łamach tygodnika LAJT.


§5 Nagrody w konkursie

  • 1. miejsce – publikacja zwycięskiego zdjęcia na okładce tygodnika LAJT.
  • Pozostałe zdjęcia, które uzyskają największą liczbę głosów, zostaną opublikowane na stronie czytelniczej LAJT.
  • Zwycięzcom nie przysługuje prawo zamiany wygranej nagrody na ekwiwalent pieniężny lub inne przedmioty.

§6 Zasady zgłaszania zdjęć

1. Zgłoszenia zdjęć dokonuje się, przesyłając fotografię na adres: [email protected]ajt.co.uk

W tytule maila należy wpisać: "ZOSTAŃ KRÓLOWĄ LATA". W treści należy podać imię, nazwisko, wiek oraz miasto/kraj z którego pochodzi zgłoszenie.

2. Minimalna rozdzielczość przesłanej fotografii konkursowej to 2000x3000 pixeli.

3. Zgłoszenie do konkursu nie jest równoznaczne z wygraną. Zgłoszenia podlegają weryfikacji, a wygrana jest uwarunkowana spełnieniem warunku określonego w §4.

§7 Zasady głosowania

1. Głosy będą oddawane za pośrednictwem strony, która zostanie uruchomiona w momencie rozpoczęcia głosowania pod adresem: http://lajt.co.uk/zostan-krolowa-lata-glosowanie

2. Internauta może oddać po 1 głosie dziennie.

§8 Wybór zwycięzców konkursu

Jury redakcyjne wybierze 5 finałowych zdjęć, spośród tych, które spełniają warunki wymienione w Regulaminie.

W finale, zwycięskie zdjęcie zostanie wybrane w oparciu o głosy internautów. Zwycięży to zdjęcie, które otrzyma najwięcej głosów.

§9 Postanowienia końcowe

1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wyłonienia zdobywców nagród w oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na ich używanie przez nasz serwis. Dodatkowo kiedy odwiedzasz naszą stronę, wstępnie wybrane firmy mogą odczytywać i korzystać z określonych informacji zapisanych na Twoim urządzeniu, aby wyświetlać odpowiednie reklamy bądź spersonalizowane treści. Dowiedz się więcej.OK