Kobieca strefa
Zmiana imienia lub nazwiska dziecka

Zmiana imienia lub nazwiska dziecka

Zmiana imienia lub nazwiska dziecka może wynikać z różnych potrzeb. Mogą to one wynikać z chęci dostosowania skomplikowanego w zapisie i wymowie imienia lub nazwiska do realiów brytyjskich.

Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych przyczyn, w szczególności, gdy dotyczy zmiany:
 
-  imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;
-  na imię lub nazwisko używane;
-  na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;
-  na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

 

 

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Osoby zamieszkałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą złożyć wniosek za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, któremu wniosek ma zostać przekazany.

Zakres zmian

Zmianie może podlegać imię lub nazwisko.
Po zmianie można mieć co najwyżej nazwisko dwuczłonowe (co do zasady) lub najwyżej dwa imiona.

 

 

Zmiana imienia oznacza:

- zastąpienie wybranego imienia innym imieniem

- zastąpienie dwóch imion jednym imieniem lub odwrotnie
- dodanie drugiego imienia
- zmianę pisowni imienia lub imion
- zmianę kolejności imion

Zmiana nazwiska oznacza zmianę:

- na inne nazwisko
-  zmianę pisowni nazwiska
-  zmianę nazwiska  ze względu na formę właściwą dla rodzaju żeńskiego lub męskiego.


Oświadczenia małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko jakie nosi, albo nosiłoby ich wspólne dziecko.

 


 
Jeżeli matka lub ojciec małoletniego dziecka zawarli małżeństwo z osobą, która nie jest ojcem ani matką tego dziecka, przyjęcie przez konsula oświadczeń małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi lub nosiłoby ich wspólne dziecko dokumentuje się w formie protokołu, który podpisują składający oświadczenie i konsul.
Następnie konsul przesyła niezwłocznie protokół kierownikowi urzędu stanu cywilnego właściwemu do sporządzenia aktu urodzenia dziecka w celu dołączenia wzmianki dodatkowej o nazwisku dziecka.
 
Oświadczenia rodziców o zmianie imienia lub imion dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia w terminie 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia.
 
Wyżej wymienione oświadczenie dokumentuje się w formie protokołu, który podpisują rodzice dziecka i konsul. Konsul przesyła niezwłocznie protokół kierownikowi urzędu stanu cywilnego właściwemu do sporządzenia aktu urodzenia dziecka w celu dołączenia wzmianki dodatkowej o zmianie imienia lub imion dziecka.

Źródło informacji: msz.gov.pl

Autor: Mateusz Tomanek

Podobne artykuły

Dżesika, Brajanek i Alan, czyli dlaczego spolszczone imiona aż tak nas denerwują?

Dżesika, Brajanek i Alan, czyli dlaczego spolszczone imiona aż tak nas denerwują?

Pamiętnik pisany przez dzieci dwujęzyczne. Dlaczego warto założyć dziennik wydarzeń?

Pamiętnik pisany przez dzieci dwujęzyczne. Dlaczego warto założyć dziennik wydarzeń?

"Mamo, zrób mi kanapkę", czyli o trudnej sztuce samodzielności

"Mamo, zrób mi kanapkę", czyli o trudnej sztuce samodzielności

FELIETON: Syropem z cebuli nie wyleczymy raka, czyli drogi rodzicu nie daj się zwariować

FELIETON: Syropem z cebuli nie wyleczymy raka, czyli drogi rodzicu nie daj się zwariować

Anoreksja i bulimia u dzieci. Jak je rozpoznać?

Anoreksja i bulimia u dzieci. Jak je rozpoznać?

Britney Spears – jak powrócić na szczyt

Britney Spears – jak powrócić na szczyt

Dlaczego Polacy biegną do samolotu, zamiast iść, czyli zwyczaje polskie

Dlaczego Polacy biegną do samolotu, zamiast iść, czyli zwyczaje polskie

Trudne wybory: Zostawić dziecko dziadkom i wyjechać za granicę?

Trudne wybory: Zostawić dziecko dziadkom i wyjechać za granicę?

Amerykanka karmi 3-letniego, autystycznego syna piersią. Ma to mu pomóc w walce z chorobą

Amerykanka karmi 3-letniego, autystycznego syna piersią. Ma to mu pomóc w walce z chorobą

Popularne buty Crocsy szkodzą twojemu zdrowiu!

Popularne buty Crocsy szkodzą twojemu zdrowiu!